Pick Up Lines Galore!

Follow Us on InstagramSubscribe to us on YoutubeFollow us on Twitter
Czech Pick-up Lines

<< We have over 150 Categories of Pick Up Lines on our Main Page!

Jsem zloděj a já jsem tady, abych ukradl vaše srdce.
(I'm a thief, and I'm here to steal your heart.)

Promiňte, ztratil jsem telefonní číslo. Mohu si půjčit ty?
(Excuse Me, I’ve lost my phone number. Can I borrow yours?)

Věříš v lásku na první pohled? Nebo bych měl znovu projít u vás?
(Do you believe in love at first sight? Or should I walk by you again?)

Musíte být unaveni, protože jste celý den projížděli myslí.
(You must be tired, because you've been running through my mind all day.)

Jsi věřící? Protože jste odpovědí na všechny mé modlitby.
(Are you religious? Because you're the answer to all my prayers.)

Jak se cítí být nejkrásnější dívkou v místnosti?
(How does it feel to be the most beautiful girl in the room?)

Máte mapu? Jsem ztracená v očích.
(Do you have a map? I’m lost in your eyes.)

Jsi fotoaparát? Protože pokaždé, když se na tebe dívám, usmívám se.
(Are you a camera? Because every time I look at you, I smile.)

Máte krásné nohy.
(You have beautiful legs.)

Chci si tě vzít.
(I want to marry you.)

Byl jste dnes zatčen? Musí být nelegální vypadat tak krásně.
(Were you arrested today? It must be illegal to look so beautiful.)

Chcete se projít na pláži?
(Do you want to go for a walk on the beach?)

Máš krásné oči
(You have beautiful eyes)

Jste krásná dívka
(You’re a beautiful  girl)

Kdybyste říkali, že byste byla mou ženou, zanechala bych si zbytek života
(If you said you would be my woman I would give up swearing for the rest of my life)

Byla to láska na první pohled.
(It was love at first sight)

Můžu ti dát pusu?
(Can i kiss you?)

Můžu tě dnes večer vidět?
(Can I see you tonight?)

Vždy tě budu milovat.
(I will always love you.)

Miluji tě
(I’m in love with you)

Máte šťavnaté rty
(You have juicy lips)

Jsi moje slunce a láska mého života.
(You are my sunshine and the love of my life.)

Vaše krása je větší než slunce.
(Your beauty is greater than the sun.)

<< See All of Our Pick Up Line Categories Here!


If you enjoyed this page, you may also like:
French Pick Up Lines
Spanish Pick Up Lines
Portuguese Pick Up Lines
Filipino Pick Up Lines
Clean Flirt Lines
Clean Jokes
Travel Pick Up Lines
Yo Mama So Poor Jokes


For dating advice and tips, check out our online guides:

Free Guide to Online Dating
Speed Dating Tips
Fun and Unique Date Ideas